ครีมรักษาสิว ทีเราไม่บอกว่า เราเองขายได้

ครีมรักษาสิว ที่ผานมานี้เราตั้งขายเรื่องราวของเราเองไม่บอกว่าความรู้สึกของตัวเองไม่น่าจะมากกว่า นี้นะคัรบ เราจะต้องการมากกว่านี้หรือว่าเขาเองไม่ต้องการ มันเป็นความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง เราไม่คิดว่าเราเองมาหัดขาย ครีมรักษาสิว ได้แบบนี้ คนเราจะต้องการเรียนรู้ว่าเขาเองจะต้องการขายอะไร ครับ ครีมรักษาสิว … Continue reading →

มันมีความรู้สึกแบบนี้จริงเลย นะครับ ครีมรักษาสิว

คือว่าที่สุดแล้วเราจะต้องการแบบไหน เราเองก็ต้องการมาพูกว่าเราะจต้องการแบบนี้ หรือว่าความสุข มันไม่เกิดมาเอง เราจะต้องการแบบที่ได้ตามทีรุ้สึกจริง ๆ เลยนะคัรบ มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้ ถามตัวเองมาโดยตลอดว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน มันทำให้ผมเอง รู้ว่า ตัวเองต้องการ ครีมรักษาสิว … Continue reading →

วันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร วิธีรักษาสิว

ผมจะบอก่วาความสุขมันเกิดมาจากตัวเองที่สุดเลย เราจะต้องกรมาวันนี้เพื่อให้ได้อะไรก็ตามที่ต้องการ มันไม่มีความสุข มันไม่เกิดจากตัวเอง เราไม่รู้ว่าตัวเอง ต้องการไหม หรือว่าเขาเอง ต้องการไหม มันไม่ีความสุขเลยที่เกิดขึ้นมานี้ เราไม่รู้ว่าเขาเองได้เดินทางออกมาหรือว่า ยัง ไม่คิดว่าเราเองจะต้องการแบบนี้ นะครับ วิธีรักษาสิว … Continue reading →

ที่นี่ไมท่มีทางเลยจะบอกว่าไว่าไว้ ครีมลดรอยสิว

ที่นี่ไม่มีทางเลยจะบอกว่าไว้ เราเองไม่รู้ว่าตัวเอง มาจากไหนเราไม่ไม่รู้ว่า ความรู้ ต่าง ๆ มันเกิดมาเอง เราไม่มีทางรู้เลยว่าความสุข มันเกิดมาจากตัวเองหรือว่าใคร เราไม่มีทางออกจากควาามรุ้สึกที่ทำให้ความรู้ของเราเอง มาที่นี่เลยไหม มันไม่มีทางเลย นะครับ ผมเองจะบอก่าความรู้สึกมันไม่มีทางเลย ครีมลดรอยสิว … Continue reading →

ความรักที่มี สิวอักเสบ

เราไม่รู้ว่าเราคิดถูกหรือว่าคิดผิด ไหม เราได้เงิน มาประมาณ 5 หมื่นบาท เราอยากจะลงทุนเปิดร้านที่รักษา สิวอักเสบ ที่ว่าหายได้อย่างไม่ติดงการ คิดว่าจัหายได้นะคัรบ แล้วเราเองก็ต้องมาเรียนรู้ว่ามันหายได้อย่างไร และคิดว่า ไมต้องการหายแบบนี้ เลย ผมองก็ต้องเรียนรุ้ว่ามันหายได้แล้ว อิอิ เราว่า มาก็ตองการแบบนี้ นะครับ สิวอักเสบ … Continue reading →